58-طراحی مناسب بناها به منظور كاهش خسارت ناشی از زلزله

مطالب دیگر:
📌ارزیابی شیوه های پرداخت پاداش در سازمانها📌مبانی نظری ارزیابی شیوه های پرداخت پاداش در سازمانها📌پروپوزال ارزیابی شیوه های پرداخت پاداش در سازمانها📌پرسشنامه ارزیابی شیوه های پرداخت پاداش در سازمانها📌پاورپوینت بررسی کاربرد آجرهای شیشه ای📌پاورپوینت آشنایی با پست های گازی📌پاورپوینت نگاهی اجمالی به کشور هند و بررسی عملکرد گروه های خودیار در آن 📌ارائه الگوی تدوین استراتژی با روش ماتریس سوات و RBV در جهت کسب مزیت رقابتی پایدار📌مبانی نظری ارائه الگوی تدوین استراتژی با روش ماتریس سوات و RBV در جهت کسب مزیت رقابتی پایدار📌پروپوزال ارائه الگوی تدوین استراتژی با روش ماتریس سوات و RBV در جهت کسب مزیت رقابتی پایدار📌پرسشنامه ارائه الگوی تدوین استراتژی با روش ماتریس سوات و RBV در جهت کسب مزیت رقابتی پایدار📌پاورپوینت آشنایی با آسمان خراش های جهان📌پاورپوینت بررسی توسعه گردشگری با مدل SWOT؛ مطالعه موردی: روستا نسر📌پاورپوینت بررسی قابلیت زندگی شهری 📌مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ارتباط با مشتری 9📌پاورپوینت آشنایی با ساز و کار توسعه پاک (CDM) 📌پاورپوینت توسعه پایدار در روستاها با مصرف بهینه سوخت و انرژی 📌پاورپوینت بررسی دستگاه های حفر تونل (TBM)📌مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازاریابی رابطه مند 19 صفحه📌مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد عاطفی 45 صفحه📌مبانی نظری و پیشینه تحقیق شایستگی اجتماعی 21 صفحه📌مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد 53 صفحه📌مبانی نظری و پیشینه تحقیق سنجش و ارزیابی عملکرد 52 صفحه📌مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ارتباط با مشتری 10📌مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ارتباط با مشتری 11
58-طراحی مناسب بناها به منظور كاهش خسارت ناشی از زلزله |نمایش فایل:|50087111|آر جِی|rjk
در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان 58-طراحی مناسب بناها به منظور كاهش خسارت ناشی از زلزله را مشاهده می نمایید.

مشخصات نویسندگان مقاله طراحی مناسب بناها به منظور کاهش خسارت ناشی از زلزله

راضیه محمد زاده - کارشناسی ارشد رشته بازسازی پس از سانحه دانشکده معماری و شهر سازی دانشگ


چکیده مقاله:

وقوع زلزله ها ی اخیردرایران ودیگرمناطق جهان که سبب خرابی و کشته شدن انسان های بیشماری گشته است مبین عدم کفایت ساختمان ها درتحمل نیروهای مخرب زلزله می باشد خسارتهای مشاهده شده درطول زلزله های جهان درشناخت فرم و سازه مناسب آموزنده می باشد باید آگاه بود که ناپایداری بناها فقط به دلیل ضعف سازه ای نیست بلکه ترکیب بندی حجم ها و فضاها هم موثرهستندبنابراین درمی یابیم که طراحی معماری درساختمان ممکن است ازدرجه اهمیت بالاترازسازه برخوردارگردد به دلیلی که شکل و فرم ساختمان تاثیرقطعی روی رفتا