تاثیر راستای انتشار امواج بر اندازه سرعت ذره ای ناشی از امواج آتشباری

مطالب دیگر:
📜معماري پُلها در شهرهاي مختلف📜فرم در معماري📜اصول مقاوم سازي ساختمانها📜آزمايشگاه معماري📜فضاهاي ورودي بناهاي سنتي📜سراي دوستي (مركز كودكان خياباني)📜گنبد سلطانيه📜موزه ايران باستان📜راه ترابري📜مسجد در معماري ايران📜ارزيابي عوامل استرس زاي شغلي📜راهبردهاي حل مسأله در پيشرفت رياضي📜اثرات وعوامل مؤثر بر طلاق در خانواده هاي شهرستان نيشابور📜دانلود طرح لایه باز تقدیر نامه(14)( دانش یاران)📜کتابچه (( رژیم حقوقی تنگه های بین المللی))📜دانلود طرح لایه باز تقدیر نامه و لوح سپاس(15)( دانش یاران)📜دانلود طرح لایه باز تقدیر نامه و لوح سپاس(17)(دانش یاران)📜دانلود طرح لایه باز تقدیر نامه و لوح سپاس(18)( دانش یاران)📜دانلود طرح لایه باز تقدیر نامه و لوح سپاس(19)(دانش یاران)📜افسردگی و راه های مقابله با آن📜برنامه تحت اکسل طراحی عضو فشاری ساخته شده با دو نیمرخ U شکل و بست هایی از نیمرخ U شکل در وسط📜پایاننامه بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و بكارگيري فناوري اطلاعات و در ادارات آموزش و پرورش شهر📜روش تحقیق - شناخت و بررسی مسائل و مشکلات زنان شاغل📜اخلاق و تربيت اسلامي📜روش تحقيق
تاثیر راستای انتشار امواج بر اندازه سرعت ذره ای ناشی از امواج آتشباری |نمایش فایل:|50087635|آر جِی|rjk
در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان تاثیر راستای انتشار امواج بر اندازه سرعت ذره ای ناشی از امواج آتشباری را مشاهده می نمایید.

در این تحقیق موضوعات الاسیسیته، لرزش زمین سرعت ذره ای، موج، ناپیوستگی، ژئوفون،الاسیسیته، لرزش زمین واژه های کلیدی: سرعت ذره ای، موج، ناپیوستگی، ژئوفون,تاثیر خواص ناپیوستگی بر میزان انتقال امواج ذره ای,تاثیر تعداد ناپیوستگیها در واحد متر بر سرعت ذره ای بررسی می شوند
امواج لرزه ای به خاطر خاصیت الاسیسیته سنگها به وجود می آیند اگر مقاومت دینامیکی سنگ
از انرژی حاصل از انفجار بیشتر باشد باعث لرزش زمین و انتقال امواج ناشی از آتشباری می شود، یعنی
سنگها خرد نشده و شدت امواج کاهیده نمی شوند . لرزش زمین ممکن است سبب بروز خسارت به ساختمانهای سطحی یا زیر زمینی نظیر تونلها وآستربندی آنها شود. اگر چه انفجار به عنوان یک روش
ارزان قیمت برای حفاری در سنگ مطرح است، اما هزینه های ناشی از خسارت ممکن است این روش را
ناکار آمدکند. روشهای متنوعی برای ارزیابی خسارت و کنترل آن ارائه شدند، اما روشهای ارزیابی خسارت بر
مبنای پارامترهای لرزش به علت اینکه نسبتا ارزان و ساده هستند و در شرایط مختلف کارآرایی دارند ،
گسترش بیشتری یافته اند برای معادن که در توده سنگها واقع هستند روش ارزیابی خسارت بر مبنای
حداکثر سرعت ذرات توصیه میشود
-2 ارزیابی خسارت با استفاده از سرعت ذره ای:
امواج لرزه ای ناشی از خواص الاستیک سنگها هستند. چنانچه به نقطه ای از سنگ نیرویی اثر کند که
از حد الاستیک سنگ تجاوز نکند، تغییر شکل اندکی در آن نقطه ایجاد می گردد که به نقطه مجاور منتقل
شده به همین ترتیب از اطراف آن نقطه به نقاط دیگر انتشار می یابد. عوامل مختلفی بر لرزش ناشی از
آتشکاری تاثیر می گذارند که به دو دسته قابل کنترل و غیر قابل کنترل دسته بندی می شوند