تحليل اجزاء محدود نمونه CNSR جهت تعيين چقرمگي شکست مواد سنگي

مطالب دیگر:
🔗دانلود پاورپوینت قدرت و سیاست (فصل یازدهم کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی)🔗دانلود پاورپوینت روستای کیش خاله شهرستان رضوان شهر استان گیلان🔗برترین پاورپوینت مبانی کامپیوتر ( سیستم های دیجیتالی، الگوریتم ها، مبانی کامپیوتر و برنامه سازی و مقایسه با انسان )🔗دانلود سوالات تخصصی استخدامی دستگاه اجرایی سازمانهای دولتی🔗پرسشنامه فرم کوتاه طرحواره یانگ 1998🔗پرسشنامه قدرت ارتباطات بارتون جی ای 2006🔗پرسشنامه مدیریت دانش و نوآوری مارکوس و همکاران 2006🔗مقاله موانع فرهنگی ارتقاء شغلی زنان🔗مقاله نقش سازمانهای غیردولتی در توسعه🔗ترجمه مقاله ساختار و خواص رینک پیستون ساخته شده از چدن🔗ترجمه مقاله ماشین كاری دقیق آلیاژ آلومینیوم برای تولید پیستون با ورودی چدنی🔗ترجمه مقاله تحقیقات در استراتژی سیستم كنترل تعلیق فعال براساس مدل با پارامتر های سیستم هیدرولیك:🔗جزوه درسی مقاومت مصالح(و نمونه سوالات)🔗جزوه اصول مهندسی زلزله🔗دانلود پاورپوینت روستای باقرتنگه شهرستان بابلسر🔗جزوه درسی فولاد 1🔗نمونه سوالات عربی🔗پرسشنامه ناامیدی کودکان کازدین 1989🔗جزوه درسی فولاد 2🔗پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان (CERQ-P) گارنفسکی و همکاران 2001🔗سه جزوه متفاوت محاسبات عددی🔗پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد و مواد مخدر نظری 2000🔗سوالات آزمون ورودبه حرفه مهندسی( جهت دریافت پروانه اشتغال به کار)🔗پرسشنامه وسواس فکری-عملی مادزلی (MOCI) هادسون و راچمن 1977🔗جزوه محوطه سازی( مرجع دانشجویان مهندسی عمران)
تحليل اجزاء محدود نمونه CNSR جهت تعيين چقرمگي شکست مواد سنگي |نمایش فایل:|50087637|آر جِی|rjk
در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان تحليل اجزاء محدود نمونه CNSR جهت تعيين چقرمگي شکست مواد سنگي را مشاهده می نمایید.

دراین تحقیق موضوعات مکانيک شکست – مکانيک سنگ – روش اجزاء محدود – چقرمگي شکست,معادن بررسی می شود مکانيک شکست به بررسي رشد ترک و مکانيزم شکست مي پردازد که مبناي آن اصلاحات و تعميمات
ايروين بر روي تئوري شکست گريفيس بوده است.در واقع مکانيزم شکست شرحي کمي بر فرايند
شکست يک قطعه بکر توسط رشد ترک مي باشد. حوزه مکانيک شکست دربرگيرنده روابط ميان ماکزيمم
تنش مجاز، اندازه و محل ترک، سرعت رشد ترک ناشي از اثرات محيطي، امکان جلوگيري از حرکت ترک ها
وغيره مي باشد. ترک ها و ناپيوستگي ها از ويژگي هاي متداول توده هاي سنگي مي باشند و هر فعاليت
تحريک کننده در توده هاي سنگي (مانند زلزله، انفجارسنگ در معادن، تخريب شيب هاي سنگي و ...)
ممکن است سبب جابجايي آنها در امتداد شکست هاي موجود و يا پيدايش شکست هاي جديد گردد. از
طرفي ديگر مي توان به کمک پديده شکست، فرايند هايي کاربردي بر سنگ ها انجام داد (مانند شکست هاي
هيدروليک، سوراخ کاري، برش، انفجار، پودر سازي، آسياب کردن و ...). رهيافت مکانيک شکست در مواد
سنگي ١ بطور عمده جوانه زني و رشد ترک (يا ترک هاي) خاص را در مواد سنگي و تحت حوزه تنش معين
مورد مطالعه قرار مي دهد. اين ترک (يا ترک هاي) خاص مي تواند از پيش در نمونه سنگي موجود بوده و يا
طي فرايند افزايش بار بوجود آيد. رشد ترک اغلب ماهيتي ناگهاني و ناپايدار دارد. چقرمگي شکست ٢ به
عنوان بارزترين پارامتر شکست بيانگر مقاومت ماده سنگي در برابر رشد ترک مي باشد. در اغلب مواد سنگي
شبه ترد ٣ دليل اصلي شکست، رشد ترک است. بدين سبب تخمين مقدار چقرمگي شکست جهت فهم رفتار
سازه هاي سنگي از اهميت ويژه اي برخوردار است. تست هاي چقرمگي شکست با ساير تست هاي استحکام
موجود در مکانيک سنگ تفاوت عمده اي دارد، زيرا نمونه هاي تست بايد داراي ترکي تعريف شده با
مشخصات هندسي معين باشد تا بتوان اثرات ترک را در حوزه مکانيک شکست بررسي نمود.
بررسي هاي اوليه علمي مکانيک شکست سنگ در ابتدا بر روي کاربرد تئوري تعادل انرژي گريفيس و معيار
تنش ماکزيمم و اصلاحات و تعميمات متعدد آن متمرکز بود. شناخت مکانيزم شکست ترد سنگ موجب
پيشرفت قابل توجهي در تحقيقات مکانيک سنگ گرديد